Ciekawy kwiat nad jednym ze strumieni. Naked Miterwort (Mitella nuda)