Ślady niedźwiedzi, Tea Creek okolice rzeki Peace

Komentarz od: karina 2010-07-12
następnym razem odbiją swoją stopę obok - określimy wielkość tego niedźwiadka