Protoceratops

Nie byłbym geologiem, gdybym nie zamieścił w swojej galerii zdjęcia skamieniałości ze znanego w całym świecie geologicznym Bajan-Dzak. Szczątki widoczne poniżej to pozostałość dinozaura żyjcego na tym terenie około 70 mln lat temu (pod koniec okresu kredowego). Protoceratops był niewielkim, dorastającym do 1.8 m długości i około 0.8 m wysokości, gadem. Protoceratopsy żyły w rozlewiskach rzek, których wylewy w czasie powodzi zabijały wiele zwierząt. Przykryte mułem, odizolowane od środowiska zewnętrznego zachowały się w doskonałym stanie. Badania i słynne na cały świat odkrycia nad mongolskimi dinozaurami przeprowadziła Polska Ekspedycja PAN w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku pod kierownictwem (obecnie profesor) Zofii Kielan-Jaworowskiej. Wyprawa odkryła wiele nowych gatunków dinozaurów oraz niezwykle cenne okazy niewielkich ssaków, żyjących w cieniu gadów.
Zdjęcie ma szczególny wymiar, ponieważ jest ostatnią fotografią mojego młotka geologicznego, który służył mi dzielnie przez lata. Zgubiłem go gdzieś w okolicach Bajan-Dzak.