Mongolia


Mongol Uls Mongol Uls Ogólne, stereotypowe, wyobrażenie o tym kraju, jako równinie porośniętej trawiastym stepem w znacznym stopniu różni się od rzeczywistości. Północną część kraju porasta tajga, na południu rozciąga się Pustynia Gobi. Step zajmuje miejsce pomiędzy lasem, a pustynią, z pełną gamą przejść między nimi. Blisko osiemdziesiąt procent powierzchni kraju położone jest powyżej wysokości tysiąca metrów nad pozimom morza, w krajobrazie dominują wyżyny i góry o urozmaiconej rzeźbie. Równinnych terenów jest bardzo mało. Mongolia ma ogromne rozmiary - jest przeszło pięciokrotnie większa od Polski, a mieszka tam zaledwie dwa i pół miliona osób (z czego prawie milion osób w stolicy kraju Ułan-Bator). Mongolia miała bardzo burzliwą historię - raz była super potęgą by następnie znaleźć się pod obcym panowaniem - w ostatnim wyzwoleniu, spod panowania Chińskiego pomógł Związek Radziecki. Miało to ogromny wpływ na to państwo - komunizm i próba industrializacji Mongolii nie powiodły się tak jak zaplanowano - przyroda nie ucierpiała z tego powodu w dużym stopniu. Dużo gorsze skutki miała rewolucja kulturalna. Zmiany były ogromne wprowadzono nawet Cyrylicę zamiast Uighur, tradycyjnego pisma mongolskiego z XII wieku. Wymordowano większość mnichów buddyjskich, zburzono setki świątyń. Do dziś w Mongolii zachowało się zaledwie kilka klasztorów i świątyń.