Lizbońskie tramwaje...

Tory niczym żyły oplatające wzgórza miasta