Lizbońskie tramwaje...

Wspinające się na wzgórza swego miasta