Holandia

Państwo niewiele większe od województwa mazowieckiego, a mieszka w nim aż 16 milionów ludzi. Wydawać by się mogło, że Holandia, jedno z najgęściej zaludnionych w Europie, nie ma miejsc o interesującym krajobrazie. Nie jest to prawdą. Wieki walk Holendrów z morzem i szacunek dla każdego wydartego mu kawałka lądu widoczny jest na każdym kroku. Specyficzny krajobraz kulturowy oraz miasta, pełne wspaniałych zabytków i muzeów, szybko zmieniają wyobrażenie o Holandii jako o kraju wiatraków i tulipanów.